Wirid pengajian Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Berita Utama () 12 April 2013 06:39:00 WIB


Wirid pengajian pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat pada hari Jum'at pagi tanggal 12 April 2013 disampaikan oleh Ustad Drs H Bukhari Ismirat. Tema pengajian adalah jadilah seorang muslim sejati. Dalam uraian Ustad disampaikan bahwa dalam Alqur'an surat Ali Imran ayat 101 Allah berfirman " Hai Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati sebelum kamu menjadi orang Islam yang sejati. Dari ayat ini kita sebagai orang yang beriman diseru untuk dapat meraih prediket orang takwa tentunya dengan jalan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah, memposisikan diri sebagai hamba yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Dengan demikian hidup orang yang beriman penuh dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah SWT, terutama menjalankan semua ibadah wajib dan ibadah sunnah khususnya ibadah sholat 5 waktu sehari semalam.