Perkembangan Harga Komoditi Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Bulan April 2016

Perkebunan () 15 Agustus 2016 10:39:53 WIB


No Hari Tanggal Karet Lump Karet Sheet Kakao Fermented Kakao Unfermented Biji Kopi Robusta Biji Kopi Arabika Kopra Bunga Cengkeh CPO TBS
      ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 Jum'at 1 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          5,500                      120,000          6,500            1,500
2 Senin 4 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          5,500                      120,000          6,500            1,500
3 Selasa 5 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          6,600                      120,000          6,500            1,600
4 Rabu 6 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          6,600                      120,000          6,500            1,600
5 Kamis 7 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          6,600                      120,000          6,500            1,600
6 Jum'at 8 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          6,600                      120,000          6,500            1,600
7 Senin 11 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          6,600                      120,000          6,500            1,800
8 Selasa 12 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          6,600                      120,000          6,500            1,800
9 Rabu 13 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          6,600                      120,000          6,500            1,800
10 Kamis 14 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          6,600                      120,000          6,500            1,800
11 Jum'at 15 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          6,600                      120,000          6,500            1,800
12 Senin 18 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          5,500                      120,000          6,500            1,800
13 Selasa 19 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          5,500                      120,000          6,500            1,800
14 Rabu 20 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          5,500                      120,000          6,500            1,800
15 Kamis 21 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          5,500                      120,000          6,500            1,800
16 Jum'at 22 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          5,500                      120,000          6,500            1,800
17 Senin 25 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          5,500                      120,000          6,500            1,800
18 Selasa 26 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          5,500                      120,000          6,500            1,800
19 Rabu 27 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          5,500                      120,000          6,500            1,800
20 Kamis 28 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          5,500                      120,000          6,500            1,800
21 Jum'at 29 April 2016                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          5,500                      120,000          6,500            1,800
    Jumlah            147,000              273,000                            714,000                                651,000                        462,000                    1,365,000        125,400                    2,520,000     136,500          36,400
    Rata-rata                  7,000                13,000                              34,000                                  31,000                          22,000                          65,000          5,971                      120,000          6,500            1,733